We współpracy

Inne

 

Budostal 2 S.A

- II Etap Budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie Centrum E 2
- Modernizacja i rozbudowa bloku operacyjnego Kliniki Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki UJ CM Kraków ul. Kopernika

 

Tombudos Zakład Budowlano Remontowy S.C

- Wykonanie instalacji elektrycznych w Stacji kontroli pojazdów wraz z myjnią samochodową

 

Elektromontaż Poznań S.A

- Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Pawia w Krakowie
- Montaż instalacji elektrycznych silnoprądowych w Instytucie Zoologii UJ
- Montaż opraw oświetleniowych, stracja transformatorowa, oświetlenie terenu, montaż tras kablowych w Centrum Dydaktyczne Naukowe NEOFILOLOGII Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

 

MPK S.A

- Dostosowanie układu pomiarowych do zasady TPA w 26 stacjach trakcyjnych będących w zarządzaniu ZIKiT oraz w 6 obiektach MPK S.A wraz z wykonaniem uzgodnień formalno-prawnych dla układów pomiarowych w Enion S.A

 

Instal Kraków S.A

- Wykonanie klimatyzacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
- Dostawa tablic rozdzielczych, wykonanie tras kablowych, instalacja odgromowa w Centrum Dydaktycznym AGH

 

Control Process S.A

- Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Komorze Witosa oraz Staszica Kopalnia Soli Wieliczka
- Wykonanie robót instalacyjnych i montażowych instalacji elektrycznych i sterowniczych, elementów iluminacji i nagłośnienia w Kopalni Soli Wieliczka
- Wykonanie podziemnej bazy noclegowej w komorze Słowackiego Kopalnia Soli Wieliczka
- Wykonanie instalacji oświetlenia wraz z projektem w komorze Weimar oraz w komorze Baracza Kopalnia Soli Wieliczka
- Wymiana kabla 15 kV w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
- Wymiana rozdzielni NN Stacji Transformatorowej przy ul. Skawińskiej w Krakowie

 

Orlen Budonaft Sp. z o.o

- Wykonanie zewnętrznych sieci elektrycznych przy Stacji Paliw ul. Wybickiego Kraków

 

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

- Wykonanie instalacji w budynku Hugo Kołatają Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy

 

Hale Widowisko Sportowe

 

Asseco Poland S.A

- Wykonanie ogrzewania dachu małej i dużej hali, montaż instalacji oddymiania klatek schodowych, oddymiania hali głównej i zasilania dzwigów pożarowych, oddymiania garaży, zasilanie systemów DSO, systemów tryskaczy, pomiary elektrycznej całej instalacji elektrycznej w Hali Widowiskowo Sportowej w Krakowie (Arena Kraków)

 

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

- Wykonanie instalacji teletechniczne, instalacja sygnalizacji pożaru, system energooszczędnego oświetlenie COLUMBUS, stacja trafo, zasilanie elektryczne SN i NN w Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach

 

Galerie Handlowe

 

Elektromontaż Warszawa S.A

- Okablowanie i montaż opraw w Galerii Sanowa w Przemyślu

 

ERBUD S.A

- Rozbudowa Centrum Handlowego M1 w Krakowie

 

Strabag Sp. z o.o

- Przebudowa południowej fasady budynku Galerii Krakowskiej

 

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

- Montaż instalacji elektrycznych DSO i GMOS Galeria Bonarka w Krakowie
- Montaż instalacji elektrycznych Galeria Sanova w Przemyślu

 

Snef Polska Sp. z o.o

- Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia na poziomie – 1 obiektu oraz instalację odgromową, instalacja zasilania średniego napięcia Auchan Bronowice

 

Budynki mieszkalne

 

Strabag Sp. z o.o

- Wykonanie instalacji elektrycznej w blokach Salwator City w Krakowie

 

TK-BUD Sp. z o.o

- Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach mieszkalno-usługowych ul. Wielicka 44 Kraków

 

Pedrano Poland Construction Sp. z o.o

- Budowa zabudowy mieszkalno-rodzinnej 5 budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi ul. Bochenka w Krakowie

 

Budimex Nieruchomości

- Budowa zespołu budynków mieszkalnych - Enklawa 9  Avia w Krakowie
- Budowa zespołu budynków mieszkalnych - Enklawa 4  Avia w Krakowie

 

PW GALIA Sp. zo.o

- Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Cystersów  w Krakowie.

Biurowce

 

Qumak Sekom S.A

- Dostawa, m-ż i uruchomienie instalacji elektroenergetycznych w obrębie stacji 15/04 kV w obiekcie Green Office w Krakowie

 

Elektromonter Alojzy Wielgus

- Wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku biurowego A poziom 1,2,3 na budowie B4B Bonarka w Krakowie

 

Instal Kraków S.A

- Budowa bazy dla potrzeb TJE w Krakowie ul. Biskupińska

 

Skanska S.A

- Wykonanie instalacji uziemiającej  wraz z pionami w szachtach w budynku biurowym Axis w Krakowie.
- Kompetne wykonanie  instalacji elektrczyncyh SN i nn  oraz odgromowych, uziemających w budynku biurowym Axis w Krakowie.

 

SIGNUM PROJEKT Sp. z o.o

- Budynek biurowy ul. Kapelanka w Krakowie

Przemysł

PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o.

- Wykonanie instalacji wyrównawczej związanej z instalacją do transportu i magazynowania biomasy w Elektrowni Połaniec.
- Remont kapitalny rozdzielni SR- 5.6 kV w Zakładzie Walcownia Lach Grubych w Częstochowie.
- Montaż instalacji elektrycznych w Spalarni Osadów Czajka w Warszawie
- Wykonanie robót branży elektrycznej w ramach połączenia Małej Elektrowni Wodnej z siecią dystrybucyjną 15 kV Tauron wraz ze stacją transformatorową w Siercza gmina Wieliczka
- Wykonanie trasy kablowej, wykonanie podstacji w Hucie Łaziska

 

Instal Kraków S.A

- Budowa Oczyszczalni ścieków w Wołowicach
- Rozbudowa Oczyszczalni ścieków dla Koszęcin, Prądy, Strzębin gm. Koszęcin

 

Asseco Poland S.A

- Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie Hala Magazynowa Konsorcjum Stali Kraków

 

J P G Budownictwo-Konstrukcje Sp. z o.o 

- Budowa Hali Warsztatowo Magazynowej Stalprodukt S.A
- Zaprojektowanie oraz budowa zaplecza budowy wraz z infrastrukturą techniczną dla zadania – Projekt modernizacji pirometalurgii na terenie Huty Miedzi Głogów

 

Elektromontaż Poznań S.A

- Wymiana kabli zasilających z GST3 oraz wymiana kabli z rozdzielnicy w Rudna Nowa/Polkowice

 

ETP S.A

- Wykonanie trasy kablowej wraz z wykonaniem zasilania z podłączeniem w rozdzielni na budowie Philip Morris Kraków

 

Trilux Sp. z o.o

- Wymiana 139 opraw Philip Morris

 

Mostostal Kraków S.A.

- Wykonanie instalacji elektrycznej zadaszenia składu magazynowego KRAKODLEW S.A
- Budowa nowego budynku Konfekcjonowania Herbaty wraz z infrastrukturą techniczną w Unilever Polska S.A Katowice Szopienice

 

Control Process Kraków S.A.

- Dostawa oraz ułożenie tras kablowych na ternie Browaru Van Pur Rakszawa
- Przebudowa stacji 15/04 kV Pliva Kraków
- Przebudowa układu energetycznego Biogran GmBH Skawina
- Instalacja automatyki wraz z połączeniem pneumatycznym napędów silników, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne wentylacji, instalacja oświetlenia pomiary na terenie Browar Van Pur w Zabrzu
- Oświetleni zewnętrzne, instalacje wewnętrzne, instalacje odgromowe, instalacje uziemień w Budynku Biuro Magazynowym Suder & Suder w Modlnicy
- Montaż rozdzielni w Elektrowni szczytowo pompowej Porąbka - Żar
- Wykonanie tras kablowych, przejśc przez przegrody, wykonanie tras dla kabli zasilających chillery
i pozostałe odbiory w TEVA POLAND Sp. z o.o
- Kompletne i kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych SN oraz nN w GPZ Wygoda

FUH "ELEKTRO-ED" Edward Hejmo, Os. Piastów 37a / 37 31-624 Kraków
BIURO: Ul. Cedyńska 53a, 31-610 Kraków, tel: 12-648-15-60, fax: 12-648-15-60 wew. 81
WARSZTAT: Ul. Nowolipki 3, 31-752 Kraków, tel: 512-090-085
Intellect.pl