Inne

 • Dar Serca JPG Caritas Archidiecezja Krakowska w Zakrzowie
 • Nowohucka Biblioteka Publiczna os. Zgody w Krakowie
 • ACK Cyfronet AGH
 • Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Narodowy Bank Polski Oddział w Krakowie
 • Kompleks Wojskowy Balice
 • Galeria Handlowa M1 w Krakowie
 • Galeria Handlowa Bonarka w Krakowie
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
 • Wisła Kraków
 • Areszt Śledczy w Krakowie
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Budynek biurowy Budimex w Krakowie
 • Galeria Handlowa Libero w Katowicach
 • Hala Inpost Cholerzyn
 • Hala Inpost Amada
 • Hala Phillip Morris w Krakowie
 • Fabryczna Office Park
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Sąd Okręgowy w Krakowie