Laboratorium

LABORATORIUM

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

W zakresie funkcjonowania Laboratorium wysokich napięć oferujemy następujące badania:

 • Badanie sprzętu ochronnego;
 • Badanie olejów elektroizolacyjnych;

Zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroizolacyjny sprzęt ochronny powinien być badany okresowo w nieprzekraczalnych terminach przez specjalistyczne jednostki.

Badanie to polega na próbie napięciem o ściśle określonej wartości dla danego sprzętu, w określonym czasie i pomiarem takich wielkości jak temperatura nagrzania, prąd upływu, napięcie zapłonu i inne zależnie od rodzaju badanego sprzętu. W asortyment badanego sprzętu wchodzi podstawowy i dodatkowy sprzęt ochronny.

W ramach swoich usług LWN wykonuje badania:

 • rękawic, półbutów i kaloszy dielektrycznych,
 • chodników i dywaników izolacyjnych,
 • drążków izolacyjnych, pomiarowych, manipulacyjnych, uziemiających, trakcyjnych,
 • kleszczy izolacyjnych,
 • wskaźników napięcia,
 • uzgadniaczy faz,
 • pomostów izolacyjnych,
 • przegród izolacyjnych,

Badania przeprowadzone są także dla:

 • olei nowych, przygotowanych do zalania,
 • olei z transformatorów, przekładników prądowych i napięciowych,
 • olei z wyłączników.